Mer om Partikelfilter

Vanliga frågor om Partikelfilter

 • DPF
Expand All | Collapse All
 • 1. VANLIGA TECKEN SOM KAN TYDA PÅ BLOCKERAT PARTIKELFILTER
   

  - Varningslampan för DPF tänds

  - Bilen har förlorat kraften

  - Bilen har fastnat "limp home" läge

  - Att regenereringssystemet inte fungerar på rätt sätt

  - Du känner en stark lukt av diesel

  - Bilen avger mycket rök

  - Oljenivån i motorn ökar

 • 2. VAD KAN HÄNDA OM JAG FORTSÄTTER ATT KÖRA NÄR VARNINGSLAMPAN LYSER?
   

  Om motorlampan eller DPF-varningslampan tänds så har datorn upptäckt ett fel med motorn eller någon tillhörande komponent. Då kan bilen inte längre fungera optimalt. När det finns ett fel i motorn eller någon motorkomponent kan det leda till att regenereringsprocessen som bränner bort sotet i partikelfiltret inte fungerar som den ska.

  Så om du fortsätter att köra kommer filtret att bli mer igensatt vilket i sin tur leder till ökat mottryck som kan orsaka ytterligare skador på motorn eller turbon.

 • 3. VARFÖR ÄR MITT PARTIKELFILTER FULLT?
   

  Det finns flera anledningar till varför ett partikelfilter blir blockerat eller fullt. Bilen har partikelfilter just för att samla upp partiklar från avgaserna så att de inte kommer ut i miljön. Så en anledning är helt enkelt att filtret samlat på sig så mycket partiklar att det inte får plats fler. Om ett dieselpartikelfilter blir blockerat av annat skäl än vanlig partikelansamling, så finns det felet nästan alltid ”före” partikelfiltret. Därför är det viktigt att felet som orsakade blockeringen åtgärdas samtidigt som man monterar dit det rengjorda filtret, annars kommer det att blockeras mycket snabbt igen och leder till ytterligare kostnader.

 • 4. VANLIGASTE ORSAKERNA SOM LEDER TILL IGENSATTA PARTIKELFILTER.
   

  KÖRSTIL
  Kör du korta resor så kommer avgastemperaturen inte upp i den nivå som krävs för att bilen ska starta regenereringsprocessen automatiskt.

  KOMPONENTFEL
  Fel på någon sensor eller enhet som förhindrar regenereringsprocessen att starta eller att sluta.

  EGR-VENTIL
  En trasig eller långsamt svarande EGR-ventilen innebär att det blir mindre luft i cylindern vilket leder till att sotmängden ökar.

  BRÄNSLEINJEKTORER
  Om injektorn är sliten så ger den dålig finfördelning av bränslet, vilket kan leda till massiv svart rök.

  OLJEFÖRBRUKNING
  Olja passerar in i partikelfiltret om motorn eller turbon är sliten och det kan ge mycket blå eller vit rök. Olja blockerar då de porösa väggarna inuti partikelfiltret och ökar behovet av regenerering.

  OLJETYP
  Felaktig olja som fylls på vid service. Olja med höga halter aska gör att kiseldioxidpartiklar blockera DPF och kiseldioxiden kan inte brännas ut genom regenerering.

  TRASIG ECU
  Om den elektroniska styrenheten (ECU) som tar emot information från sensorerna inte fungerar korrekt så kan inte regenereringsprocessen startas korrekt.

 • 5. VAD ÄR EN AVGASTEMPERATURGIVARE OCH VAD HÄNDER OM DEN GÅR SÖNDER?
   

  En avgastemperaturgivare är en elektronisk enhet som mäter temperaturen i DPF för att fastställa när den har uppnått korrekta temperatur för regenerering.
  Om temperaturgivaren slutar fungera så kan kan den inte skicka information till motorns styrenhet om aktuell temperatur i DPF och då kan inte regenereringsprocessen startas, för att bränna bort sotet i partikelfiltret. Sotet gör att filtret blir fullt.

 • 6. VAD ÄR EN EGR-VENTIL OCH VAD HÄNDER OM DEN GÅR SÖNDER?
   

  EGR-ventilen är en enhet som hjälper motorn att förbränna bränslet mer effektivt, genom återcirkulering av avgaserna tillbaka genom förbränningsprocessen.

  En trasig, blockerade eller igensatt EGR-ventilen gör att motorn fungerar dåligt, ryker mycket och det kan även leda till motorhaveri. När en EGR-ventil är igensatt så kommer oförbränt bränsle in i avgaserna och det oförbrända bränslet blockerar DPF.

 • 7. VAD ÄR EN DIFFERENTIALTRYCKGIVARE OCH VAD HÄNDER OM DEN GÅR SÖNDER?
   

  Det är en elektronisk enhet som mäter skillnaden i mottryck före och efter partikelfiltret, för att bestämma nivån av sot som finns i enheten. Om differentialtryckgivaren slutar fungera, så kan den inte skicka information till motorns styrenhet, avseende sotnivån i partikelfiltret och kan då heller inte starta regenereringsprocessen för att bränna bort sotet. Sotet gör att filtret blir fullt.

 • 8. JAG HAR HÖRT ATT PARTIKELFILTER INTE TÅL VÄTSKOR, STÄMMER DET?
   

  Nej, det stämmer inte. Det finns flera olika sorters medel som är speciellt framtagna för bilens egen regenerering. Dessa medel (vätskor) sprutas direkt in i filtret och hjälper till i regenereringsprocessen.  Det finns också olika sorter duschmaskiner som är specialanpassade för rengöring av partikelfilter, där rengöringen är helt vätskebaserad. Även dessa är anpassade för filterrengöring. Vår egen vätska VIKING DPF FLUSHING är framtagen speciellt för partikelfilter och katalysatorer.

 • 9. FÖRSTÖR KEMIKALIERENGÖRING PARTIKELFILTERNA?
   

  Nej, kemikalierengöring förstör inga partikelfilter. Det är som med alla andra kemikalier, att vissa fungerar bättre och andra sämre rent rengöringsmässigt. Det finns 100-tals tillverkare av DPF-rengöringsmedel över hela världen och skulle det förstöra filter, så skulle det finnas många stämningar i USA där det säljs mycket rengöringsprodukter.

  Det finns även stora företag som både tillverkar partikelfilter och DPF- rengöringsprodukter.

 • 10. VILKEN SORTS RENGÖRING ÄR BÄST?
   

  Man kan rengöra på flera sätt; genom upphettning, blåsning/tryckluft, genom vattentvätt/sköljning, kemisk tvätt, ultraljudstvätt och så olika kombinationer av dessa.  Vi har använt oss alla dessa varianter både separat och i kombination parallellt med vår process att ta fram den ultimata rengöringsvätskan.  Vi har kommit fram till att det smidigaste, lättaste, billigaste och enligt vår arbetsgrupp, det bästa, är vårt superkoncentrerade rengöringsmedel med unik substans som aktiveras av värme.

 • 11. TURBON PÅ MIN BIL HAR SKURIT, SÅ DET HAR KOMMIT IN MASSA OLJA I PARTIKELFILTRET. GÅR DET ATT RÄDDA FILTRET?
   

  Ja, det går absolut. Vi har rengjort filter som har varit utsatta för liknande, även dessa går att rengöra. Det kan krävas att det ligger längre i rengöringsvätskan än rekommenderad tid och är det riktigt mycket olja så kanske du gör bäst i att låta filtret genomgå två bad, eftersom rengöringsvätskan kommer att blandas upp med oljan från filtret.

 • 12. VAD ÄR ETT PARTIKELFILTER?
   

  Ett partikelfilter, dieselpartikelfilter, förkortat DPF, är ett filter som är hopmonterat med avgassystemet och som ska fånga upp och ta bort sotet från dieselmotorns avgaser. Precis som bensinmotorns katalysator, tar dieselpartikelfiltret bort skadliga gifter och minskar dieselmotorns utsläpp och gör den på det vis miljövänligare.

  Ett partikelfilter måste regenereras regelbundet för att det inte ska sättas igen. Detta kan ske passivt där filtret regenereras under normal körning eller aktivt där temperaturen i filtret förhöjs på på olika sätt.

 • 13. VILKET ÄR BÄST; RENGÖRA PARTIKELFILTER ELLER KÖPA NYTT?
   

  Att rengöra det befintliga filtret är oftast det bästa. Hur länge det håller beror helt på hur du kör, vilket typ av diesel du använder, vilken typ av motorolja du har och vad motorn har för prestanda i övrigt. Så i det hänseende så kommer ett rengjort partikelfilter att hålla lika länge som ett nytt.

  Det rengjorda partikelfiltret är ju dessutom det som biltillverkaren valt att använda och om man rengör befintligt så behåller man alltså bilen i ursprungsutförande.

  Om man ser till miljön så är det bättre att rengöra partikelfiltret än att slänga bort det för att köpa ett nytt.

 • 14. VAD ÄR ADBLUE?
   

  AdBlue är en vätska som är framtagen för dieselmotorer. Vätskan är kvävereducerande och gör att avgaserna blir renare. AdBlue kan endast användas i de bilar som har SCR-teknik, vilket fram till nu har varit i stort sett bara tunga fordon. Vätskan sprutas in i motorns avgassystem där den har en egen tank.

  Personbilar som tillverkats från 1 januari 2015 utrustas med teknik där AdBlue används och rekommendationen är att vätskan fylls på i samband med att verkstaden gör service på bilen.

 • 15. KAN ALLA PARTIKELFILTER RENGÖRAS?
   

  I stort sett alla partikelfilter går att rengöra. De fall som skulle kunna vara tveksamma är om själva nätet i filtret av någon anledning "smält ihop" så att nätmaskorna inte längre har funktion och genomsläpp. Men vanlig nedsmutsning, oljeansamling etc så går det alltid att rengöra filtret.

 • 16. MIN DPF-LAMPA LYSTE OCH VARNADE UTAN ATT FILTRET VAR FULLT. VAD BEROR DET PÅ?
   

  Ja, det är tyvärr så att lampan kan lysa och varna för fullt filter även om felet egentligen är ett annat.

  Problemet är att om det finns något fel i motorn som redovisas i motors varningssystem eller om det är något annat fel som gör att bilen går ner i felsäkert läge eller ger liknande information om att ”go home”, då kommer inte funktionen för regenerering/självrengöring att fungera och då indikerar DPF-lampan med att filtret är fullt.

  Vi hade en kund som fått rådet av sin verkstad att byta sitt filter, vilket skulle bli mycket kostsamt. Eftersom bilen inte alls hade gått så många mil, så verkade det orimligt att filtret skulle vara fullt. Vi gav därför kunden rådet att vända sig till en annan verkstad för ytterligare synpunkter.

  Det visade sig att bilen hade problem med broms- och stabilisteringsystemet. När detta hade åtgärdats så slocknade även DPF-lampan och bilen återfick sin prestanda.

  Detta visar på hur viktigt det är att verkligen få rätt diagnos på bilen innan man börjar åtgärda fel. Det blir både kostsamt och tråkigt om man byter ut fel delar på bilen.

  Även efter rengöring kan en del DPF-lampor fortsätta att lysa. Det beror på att en del styrenheter måste programmeras om på vissa bilar. Annars fortsätter enheten att ge samma indikation som före rengöringen. Så OM lampan i bilen inte slocknar automatiskt trots rengjort filter, så kan partikelfiltret ändå har fullt genomsläpp och felet vara åtgärdat. Det enda som behövs är en omprogrammering av styrenheten för få enheten att hämta ny information från partikelfiltret.

 • 17. ÄR PIRAT-PARTIKELFILTER LIKA BRA SOM ORIGINAL?
   

  Svar ja och nej. Partikelfilter görs i olika material. En del originalfilter är av bra kvalitet och en del originalfilter är av sämre kvalitet. Det är samma sak med så kallade pirat-partikelfilter, där en del håller hög kvalitet och en del är av lägre kvalitet.

  Det vanligast materialet vid tillverkning av partikelfilter är Cordierite. Det är ett keramiskt material med utmärkta termiska egenskaper och hög filtreringseffektivitet. Nackdelen är att de har en smältpunkt på ca 1200 grader. Det har till och med hänt att partikelfilter har smält under bilens regenerering om partikelfiltret varit mycket igensatt. Att det smälter hör till ovanligheten, men har ändå förekommit.

  Det andra materialet är kiselkarbid (SiC) som är en förening av kisel och kol. Smältpunkten för detta filter ligger på ca 2700 grader vilket gör det i stort sett omöjligt för partikelfiltret ska smälta under bilens regenerering. Partikelfiltret är uppbyggt av små segment kiselkarbid som fästs ihop med en speciellt cement för att kunna klara av riktigt höga grader och den expansion som värmen medför. Filtreringskapaciteten är nära på 100% i dessa partikelfilter.

  Det kan däremot var skillnad i infästningarna mellan originalfilter och pirat-filter. Vi har hört att en del som köpt pirat-filter inte får dom att passa i samma infästningar som det gamla filtret hade.

 • 18. VAD ÄR REGENERERING AV PARTIKELFILTER?
   

  Dieselpartikelfilter är en "sotfälla" och måste kunna rena sig själv för att förhindra att den blir blockerad, vilket påverkar driften av fordonet. Denna process kallas regenerering.

  DET FINNS TRE OLIKA TYPER AV REGENERERING:

  Passiv Regenerering av partikelfilter inträffar under normala körförhållanden när partikelfiltret blir tillräckligt varmt (450°C) för att kontinuerligt bränna ut en del av de samlade partiklarna.

  Aktiv Regenerering av partikelfiltret styrs av signaler från bilens ECU. När nivån av sot i filtret når omkring 45% kommer bilens dator att göra små justeringar av bränsleinsprutningstidpunkt och ökar avgastemperaturen. Den optimala temperaturen som erfordras för partikelförbränning är ca 600°C.

  Aktiv regenerering sker normalt runt varje 750 mil, men det beror på hur fordonet körs. Fordon som körs främst korta stadsresor kommer att regenerera oftare än de fordon som i första hand körs på motorvägar. Detta beror på en större igensättning av partiklar vid lägre hastigheter och kortare körsträckor.

  Tvångsregenerering av partikelfilter utförs av bilverkstäder med diagnostikutrustning.

 • 19. DIESELPARTIKELFILTER OCH BILTILLVERKARNA
   

  Dieselpartikelfilter är system för att separera sotpartiklar från en dieselmotors avgaser. Filtren med katalytisk beläggning fungerar utan additiv och för dessa används en beläggning av ädelmetall, som har en dubbel funktion.

  Vid en passiv regenerering omvandlas sotpartiklarna i katalysatorn sakta och skonsamt till CO2. Denna process sker i temperaturer mellan 350 - 500°C och fortgår kontinuerligt och utan några extra åtgärder, framför allt vid motorvägskörning.

  I bilar som körs under en längre tid med med låg belastning, som till exempel i stadstrafik, sker en aktiv höjning av avgastemperaturen till ca. 600°C omkring var 1000:e till 1200:e kilometer, för att ett extra regenereringsförlopp skall startas. Vid denna temperaturer brinner de partiklar som lagratsi filtret upp.

  Denna informaton brukar biltillverkarna lämna till sina kunder, men för en mängd bilister så fungerar inte detta utan partikelfiltren blir igensatta och måste rengöras eller bytas ut.

 • 20. NYTT PARTIKELFILTER VÄLDIGT DYRT
   

  Nytt partikelfiltret kan vara väldigt dyrt i inköp. Priserna skiljer sig ganska mycket mellan olika bilmärken och även mellan olika bilmodeller. En anledningen till att partikelfiltren är dyra, beror på att man i en del filter använder metallen platina.

  Det är många bilar som enbart körs korta sträckor (exempelvis stadskörning) som är tvungna att byta partikelfilter redan vid under 5000 mil.

 • 21. VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA VIKING DPF FLUSHING?
   

  För att utvecklingsteamet bakom rengöringsvätskan själva har erfarenhet av flera olika rengöringsmetoder. Och syftet med att ta fram VIKING DPF FLUSHING var att få ner kostnaden för bilägarna utan att göra avkall på rengöringsgraden. Vätskan är supereffektiv och ditt filtret blir som nytt.

 • 22. HUR MÅNGA MIL ELLER ÅR HÅLLER SIG ETT DIESELPARTIKELFILTER RENT?
   

  Hur länge partikelfiltret håller sig rent beror på hur långa/korta sträckor du kör med bilen, vilket skick motorn är i, vad du använder för motorolja och om du använder dieseltillsatser eller ej. Det är bland annat dessa faktorer som avgör hur lång tid det tar innan ditt partikelfilter är fullt igen. Tiden som filtret håller sig rent är lika lång både mellan rengöring av filter och tiden mellan byte till nytt filter.

 • 23. HUR OFTA BEHÖVER MAN RENGÖRA SITT PARTIKELFILTER?
   

  Det beror på flera saker; kör du många korta sträckor så kommer filtret att bli fullt snabbare. Eftersom partikelfiltret behöver bli riktigt varmt för att kunna förbränna partiklarna ordentligt behöver bilen också köras långa sträckor. Det beror också på motorns skick och vilken motorolja som du använder.

  Men miltalen på de partilkelfilter vi får in, brukar ha ett rengöringsintervall på ca 12-16.000 mil.

 • 24. HUR LÄNGE MÅSTE JAG KÖRA FÖR ATT BRÄNNA BORT SOTPARTIKLARNA?
   

  Regenereringen av partikelfiltret går till så att avgastemperaturen ökas genom att motorn ges ett överskott av bränsle. Detta resulterar i att sotpartiklarna förbränns och förbränningsresterna försvinner ut genom avgasröret.

  Det kan finnas en poäng i att ta en längre tur en gång i veckan så att motorn hinner bli genomvarm. Att motoroljan aldrig når arbetstemperatur är inte bra i längden.

 • 25. HUR LÄNGE KAN MAN KÖRA INNAN MAN MÅSTE RENGÖRA PARTIKELFILTRET?
   

  Flera tillverkare säger att partikelfiltren är självrengörande och att de ska hålla bilens livslängd, men åsikterna i den här frågan är många.

  På flera forum där bilägare, verkstäder med flera yttrar sig är åsikten att partikelfiltret måste bytas/rengöras. Däremot skiljer sig uppfattningarna om när det ska göras.
  Biltillverkarna brukar lägga in att det ska bytas/rengöras någon gång mellan 12 000–20 000 mil i samband med service. En del tillverkare rekommenderar att bytesintervallet ska vara samma som kamremsbyten.

  Vår rekommendation är att man som köpare tar reda på vad biltillverkaren säger om detta, och sedan lägger man till detta i sina beräkningar för serviceutgifter.
  Hur mycket det kostar att byta partikelfilter skiljer sig stort beroende på märke och verkstad, men det är en stor kostnad.
  Bara filtret i sig kostar mellan 8 000–32 000 kronor och till det tillkommer kostnaden för verkstadsarbetet.

  Rengöring av partikelfilter med VIKING DPF FLUSHING kostar för de flesta filter några hundralappar. Du kan alltså spara åtskilliga tusenlappar på att rengöra filtret istället för att byta det.

RENGÖRA ELLER KÖPA NYTT PARTIKELFILTER

Ett partikelfilter behöver bytas ut eller rengöras första gången när bilen gått Igensatt partikelfilter
mellan 12.000 och 18.000 mil. 

Olika bilmärken har olika rekommendationer, men effekten är samma för alla; när filtret är fullt så går bilen ner i felsäkert läge och filtret måste åtgärdas.

 • Köpa ett nytt partikelfilter kan bli riktigt dyrt.
 • Välj en billigare lösning - Rengör ditt filter med DPF Flushing.

Moderna dieselbilar har partikelfilter för att rena avgaserna. Filtret är småmaskigt och tätt för att soten som går genom avgassystemet inte ska ta sig ut i luften, utan stanna kvar i filtret. 

Med ett igensatt partikelfilter så blir bilens prestanda sämre genom att motoreffekten begränsas, dessutom ökar bränsleförbrukningen.

FEL DIAGNOS OCH FEL INSTÄLLNING EFTER INSTALLATIONEN AV PARTIKELFILTER

Filter blir fulla och det är helt normalt. Men bilen kan också indikera för fullt filter på grund av annat fel. Det är viktigt att felet som orsakade den ursprungliga blockeringen av partikelfiltret åtgärdas samtidigt som du sätter tillbaka det rengjorda filtret. Annars kommer det att bli igensatt snart igen. Orsaken till felet kan vara att någon sensor var trasig eller att fel motorolja används med mera.

När filtret är rengjort och eventuella andra fel på bilen är åtgärdade, så ska bilens dator ställas in så att den vet om att felen är åtgärdade och så att rätt information hämtas upp. Annars kommer bilen att fortsätta ge felkoder även efter att felet är åtgärdat.

PARTIKELFILTER-RENGÖRING GÖR DITT FILTER NYTT

Ett rengjort filter blir som nytt. De rengjorda filtren har full Partikelfilterrengöring
luftgenomströmning. Att filtren kan bli så rena beror helt och hållet på vår rengöringsvätska. VIKING DPF FLUSHING är utarbetad för att uppnå bästa rengöringsgrad och få absolut bästa effekt på partikelfiltren. 

Att rengöra med VIKING DPF FLUSHING är lätt. Filtret behöver bara demonteras, läggas i vätskeblandningen och så sköter det sig själv i några timmar. Därefter sköljer man ur filtret och monterar tillbaka det. Filtret är som nytt och bilen fortsätter rulla.

RENGÖRING AV PARTIKELFILTER

Det mest ekonomiska och miljövänliga är att rengöra befintligt partikelfiltret med vår unika rengöringsvätska. Det tjänar både din plånbok, din bil och miljön på.

Men om du ändå vill köpa nytt så är det bästa ett original-partikelfilter, det är både vår erfarenhet och bilverkstadsbranschens. Kopiorna kan vara lite svåra vid inpassningen i fästena. 


NYTT PARTIKELFILTER KAN BLI RIKTIGT DYRT

Några exempel på vad byte till nytt partikelfilter kan kostar: Partikelfilter riktigt dyrt

 • Audi A& 2.0 TDI = 15.836 kr
 • VW Passat TDI 140 = 22.132 kr
 • Kia Cee`d 1.6 crdi = 26.413 kr
 • Hyundai i30 crdi = 32.067 kr
 • Chrysler 300C = 27.000 kr