VANLIGA TECKEN SOM KAN TYDA PÅ BLOCKERAT PARTIKELFILTER

 • VANLIGA TECKEN SOM KAN TYDA PÅ BLOCKERAT PARTIKELFILTER

  – Varningslampan för DPF tänds

  – Bilen har förlorat kraften

  – Bilen har fastnat “limp home” läge

  – Att regenereringssystemet inte fungerar på rätt sätt

  – Du känner en stark lukt av diesel

  – Bilen avger mycket rök

  – Oljenivån i motorn ökar

  Was this answer helpful ? Yes / No