VAD KAN HÄNDA OM JAG FORTSÄTTER ATT KÖRA NÄR VARNINGSLAMPAN LYSER?

  • VAD KAN HÄNDA OM JAG FORTSÄTTER ATT KÖRA NÄR VARNINGSLAMPAN LYSER?

    Om motorlampan eller DPF-varningslampan tänds så har datorn upptäckt ett fel med motorn eller någon tillhörande komponent. Då kan bilen inte längre fungera optimalt. När det finns ett fel i motorn eller någon motorkomponent kan det leda till att regenereringsprocessen som bränner bort sotet i partikelfiltret inte fungerar som den ska.

    Så om du fortsätter att köra kommer filtret att bli mer igensatt vilket i sin tur leder till ökat mottryck som kan orsaka ytterligare skador på motorn eller turbon.

    Was this answer helpful ? Yes / No