VAD ÄR EN EGR-VENTIL OCH VAD HÄNDER OM DEN GÅR SÖNDER?

  • VAD ÄR EN EGR-VENTIL OCH VAD HÄNDER OM DEN GÅR SÖNDER?

    EGR-ventilen är en enhet som hjälper motorn att förbränna bränslet mer effektivt, genom återcirkulering av avgaserna tillbaka genom förbränningsprocessen.

    En trasig, blockerade eller igensatt EGR-ventilen gör att motorn fungerar dåligt, ryker mycket och det kan även leda till motorhaveri. När en EGR-ventil är igensatt så kommer oförbränt bränsle in i avgaserna och det oförbrända bränslet blockerar DPF.

    Was this answer helpful ? Yes / No