VAD ÄR ADBLUE?

  • VAD ÄR ADBLUE?

    AdBlue är en vätska som är framtagen för dieselmotorer. Vätskan är kvävereducerande och gör att avgaserna blir renare. AdBlue kan endast användas i de bilar som har SCR-teknik, vilket fram till nu har varit i stort sett bara tunga fordon. Vätskan sprutas in i motorns avgassystem där den har en egen tank.

    Personbilar som tillverkats från 1 januari 2015 utrustas med teknik där AdBlue används och rekommendationen är att vätskan fylls på i samband med att verkstaden gör service på bilen.

    Was this answer helpful ? Yes / No