Hur mycket vätska går åt för att rengöra ett partikelfilter?

  • Hur mycket vätska går åt för att rengöra ett partikelfilter?

    Det beror på storleken på behållare och även storleken på ditt partikelfilter. Väljer du att fylla en mindre behållare med vätska så ca 20 liter (genomsnittligt filter). Du kan också välja att plugga igen filtret och fylla det med vätska ca 3-5 liter.

    Was this answer helpful ? Yes / No