HUR LÄNGE MÅSTE JAG KÖRA FÖR ATT BRÄNNA BORT SOTPARTIKLARNA?

  • HUR LÄNGE MÅSTE JAG KÖRA FÖR ATT BRÄNNA BORT SOTPARTIKLARNA?

    Regenereringen av partikelfiltret går till så att avgastemperaturen ökas genom att motorn ges ett överskott av bränsle. Detta resulterar i att sotpartiklarna förbränns och förbränningsresterna försvinner ut genom avgasröret.

    Det kan finnas en poäng i att ta en längre tur en gång i veckan så att motorn hinner bli genomvarm. Att motoroljan aldrig når arbetstemperatur är inte bra i längden.

    Was this answer helpful ? Yes / No