FÖRSTÖR KEMIKALIERENGÖRING PARTIKELFILTERNA?

  • FÖRSTÖR KEMIKALIERENGÖRING PARTIKELFILTERNA?

    Nej, kemikalierengöring förstör inga partikelfilter. Det är som med alla andra kemikalier, att vissa fungerar bättre och andra sämre rent rengöringsmässigt. Det finns 100-tals tillverkare av DPF-rengöringsmedel över hela världen och skulle det förstöra filter, så skulle det finnas många stämningar i USA där det säljs mycket rengöringsprodukter.

    Det finns även stora företag som både tillverkar partikelfilter och DPF- rengöringsprodukter.

    Was this answer helpful ? Yes / No