ÄR PIRAT-PARTIKELFILTER LIKA BRA SOM ORIGINAL?

 • ÄR PIRAT-PARTIKELFILTER LIKA BRA SOM ORIGINAL?

  Svar ja och nej. Partikelfilter görs i olika material. En del originalfilter är av bra kvalitet och en del originalfilter är av sämre kvalitet. Det är samma sak med så kallade pirat-partikelfilter, där en del håller hög kvalitet och en del är av lägre kvalitet.

  Det vanligast materialet vid tillverkning av partikelfilter är Cordierite. Det är ett keramiskt material med utmärkta termiska egenskaper och hög filtreringseffektivitet. Nackdelen är att de har en smältpunkt på ca 1200 grader. Det har till och med hänt att partikelfilter har smält under bilens regenerering om partikelfiltret varit mycket igensatt. Att det smälter hör till ovanligheten, men har ändå förekommit.

  Det andra materialet är kiselkarbid (SiC) som är en förening av kisel och kol. Smältpunkten för detta filter ligger på ca 2700 grader vilket gör det i stort sett omöjligt för partikelfiltret ska smälta under bilens regenerering. Partikelfiltret är uppbyggt av små segment kiselkarbid som fästs ihop med en speciellt cement för att kunna klara av riktigt höga grader och den expansion som värmen medför. Filtreringskapaciteten är nära på 100% i dessa partikelfilter.

  Det kan däremot var skillnad i infästningarna mellan originalfilter och pirat-filter. Vi har hört att en del som köpt pirat-filter inte får dom att passa i samma infästningar som det gamla filtret hade.

  Was this answer helpful ? Yes / No